e-Teach

Projektas

e-Teach: Mokymo metodikos gerinimas naudojant akių sekimą technologijomis aprūpintose klasėse Improvement of teaching techniques by eye tracking in technology enhanced classrooms

Erasmus Plus KA2 strateginės mokyklų švietimo partnerystės – Invoacijų plėtra - 2017-1-TR01-KA201-046748

„e-Teach“ projektu siekiama atskleisti mokymo metodus ir metodikas technologijomis aprūpintose klasėse, kad galėtume juos panaudoti mokant kitus mokytojus. Šiuo tikslu sukurtas ir išplėtotas el. mokymosi turinys. Lygindami ekspertų ir pradedančiųjų mokytojų akių judesių trajektorijas, bandome įžvelgti įgūdžius ir metodus, reikalingus mokant technologijomis aprūpintose klasėse. Projekto rezultatai, internetinis kursų turinys publikuotas Bilgeis MOOC platformoje, kurią finansuoja Europos Sąjunga drauge su Turkijos Respublika.

Vykdant projektą sukurti trys rezultatai – tai „Klasės technologijų sąveikos praktikos“ trims skirtingoms šalims. Pirma, METU (Artimųjų Rytų technikos universitetas) ir „DamaSistem“ rinko ir analizavo duomenis naudodamiesi savo ankstesne patirtimi. Baigus duomenų rinkimą, duomenų rinkimo ir analizavimo patirtis perduota kitiems partneriams, ir Italijoje organizuojami partnerių mokymai. Taigi toliau Salerno universitetas ir Vilniaus universitetas rinko savo duomenis.

Palyginus įvairių šalių ekspertų naudojamus metodus ir metodikas, sukurtos ir pasiūlytos bendros rekomendacijos. Skirtingos mokymo metodikos, kurios naudojamos keliuose Europos geografiniuose regionuose, aprašytos ir išdėstytos O4 pakete. Šio paketo sukurti rezultatai naudojami kuriant e. mokymosi turinį, leidžiantį padidinti sklaidą ir tolesnį naudojimą. Rezultatus bus galima naudoti internetu – tai O5 paketas (el. mokymosi turinys, skirtas klasės technologijų sąveikos praktikoms).

Turkijos nacionalinė švietimo ministerija kaip politikos formuotoja; informuos švietimo direktorius, mokyklų direktorių ir mokytojus apie projekto rezultatus ir išvadas, kurie svarbūs sklaidai. Turkijos mokytojų akademijos fondas, kaip ne pelno siekianti organizacija, rūpinasi mokytojų švietimu Turkijoje, jie naudos šio projekto rezultatus kaip mokymo medžiagą kvalifikacijos tobulinimo programose.

PartneriaiPaketai

1 paketas - Klasės technologijų sąveikos praktikos Turkijoje

2 paketas - Klasės technologijų sąveikos praktikos Italijoje

3 paketas - Klasės technologijų sąveikos praktikos Lietuvoje

4 paketas - Interpretation, determination and comparison of In-class technology interaction practices for different countries

Output 5 - e-Learning contents for the in-class technology interaction practices


Naujienos

1-asis tarptautinis projektos susitikimas vyko lapkričio 24-25 d., 2017 Ankaroje, Turkija.
Mokymų programa čia.Akių sekimo mokymai vyko vasario 5-6 d., 2018 Salerno, Italija.
Mokymų programa čia.2-asis tarptautinis projektos susitikimas vyko balandžio 30 d. – gegužės 1 d., 2018 Vilniuje. Lietuva.
Susitikimo programa čia.3-iasis tarptautinis projektos susitikimas vyko rugsėjo 14 d., 2018 Salerno, Italija.
Susitikimo programa čia.4-asis tarptautinis projektos susitikimas vyko gegužės 24 d., 2019 Vilniuje, Lietuva.
Susitikimo programa čia.Kontaktai

Artimųjų Rytų technikos universitetas, Dumlupınar Blv. No:1, 06800 Çankaya / Ankara, TURKIJA